سلام میشه توضیحاتی در مورد علائم نگارشی بفرستید ؟

سلام میشه توضیحاتی در مورد علائم نگارشی بفرستید ؟

———————————————-

#_اصول_نشانه_گذاری در زبان پارسی1
علائم نگارشی

✅منظور از نشانه گذاری به کاربردن علامت ها و نشانه هایی است که برای درست فهمیده شدن جملات در نوشته به کار برده می شود.
✅۱. #ویرگول (،)
ویرگول نشانه مکثی کوتاه است. موارد استفاده:
✳️الف: در بین عبارت های غیر مستقل که باهم در حکم یک جمله کامل می باشد:
آنرا که حساب پاک است،از محاسبه چه باک است.
✳️ب: برای توضیح در مورد یک کلمه:
فردوسی، حماسه سرای بزرگ ایران، در سال ۳۲۹ هجری قمری به دنیا آمد.
✳️ج:در موردی که چند کلمه دارای اسناد واحدی باشد:علی، حسن، و احمد پسران او بودند.
✳️د: در آدرس دادن:تهران، شهریار، میدان امام.

✅۲. #نقطه_ویرگول (؛)
✳️الف: برای جدا کردن جمله ها و عبارت های متعدد یک کلام طولانی که به ظاهر مستقل اما در معنی به یکدیگر وابسته و مربوط می باشند:
فریب دشمن مخور و غرور مداح مخر؛ که این، دام زرق نهاده است.
✳️ب: در جمله های توضیحی، پیش از کلماتی چون اما، زیرا، چرا که، یعنی، به عبارت دیگر،برای مثال ومانند آنها؛به شرط آنکه جمله پیش از آن طولانی باشد.
مال وجاه هیچگاه نمی توانند آرامش بخش روان انسان باشند؛چراکه تنهابایادخدا دلها آرامش مییابد

#_اصول_نشانه_گذاری درزبان پارسی2
علائم نگارشی

✅۳. #نقطه (.)
✳️الف: در پایان جمله های کامل خبری:
عین القضاه،عارف ایران،درسال۵۲۵شهید شد.
✳️ب: بعد از حروف اختصاری: سال ۳۲۲ ق.م.
✳️ج: بعد از شماره ردیف: ۱. رضایت ۲. هدف

✅۴. #دو_نقطه (:)
✳️الف:پی از نقل و قول مستقیم:
فرزاد گفت:دیگر هیچوقت به آن خانه برنمی گردم.
✳️ب: پیش از بیان تفصیل مطلبی که قبلا خلاثه ای از آن گفته شده است:
آن سال برا من سال خوبی بود: در آزمون سراسری دانشگاه ها پذیرفته شده بودم.
✳️ج: بعد از واژه ای که معنی اش در برابرش نوشته شده باشد: صیف: تابستان
✳️د:بعد از حروف ابجد برای استفاده از ترتیب: الف: مورد یک. ب: مورد دو

✅۵. #گیومه (” “)
این نشانه برای آغاز و پایان سخن کسی غیر از نویسنده است؛ یا برای مشخصتر کردن وبرجسته نشان دادن کلمه یا اصطلاحی خاص بکار می رود.

┄┅┄┅✶???✶┄┅┅┄

دیدگاهتان را بنویسید