سلام بیت اول شعر باران چند جمله داردد

سلام بیت اول شعر باران چند جمله داردد

———————————————-

تو گروه هست همش،?

———————————————-

سلام
چی؟

———————————————-

پیدا کردم ممنون ?

———————————————-

شعر باران استاد?

دیدگاهتان را بنویسید