دوستان کارنامه عملکرد توصیفی امسال نگارشش عوض شده ؟

دوستان کارنامه عملکرد توصیفی امسال نگارشش عوض شده ؟

———————————————-

یک هفته است هنوز باز نشده سامانه اش

———————————————-

مگه شما به سناد وارد نمی کنید؟
سناد درست بود امروز

———————————————-

ممنونم .تغییر کرده .یا همون قبلی هست؟

———————————————-

یک هفته است هر روز چک می کنم وارد نمیشه که نمیشه ?

———————————————-

سلام همون خطا میزنه هنوزهم که هست درست نشده؟

———————————————-

؟؟؟؟؟

———————————————-

مثل پارساله تغییر چندانی نداره

دیدگاهتان را بنویسید