تکالیف مهارت محور و خاص امروز ۲۹ دیماه ۲۹ دیماه روز…

تکالیف مهارت محور و خاص امروز ۲۹ دیماه

۲۹ دیماه روز #هوای_پاک گرامی باد.

1⃣ فواید بارش برف در زمستان

پاسخ در یک بند نوشته شود.

#علوم_تجربی

#هدیه_های_آسمان

2⃣ راههای جلوگیری از سُر خوردن آدم ها و

وسایل نقلیه در روزهای برفی

پاسخ در یک بند نوشته شود.

#علوم_تجربی

3⃣ تلاوت سوره ی نور آیه ۴۳ در قرآن کامل

ترجمه آن نوشته شود.

موضوع آیه ی مورد نظر چیست؟

پاسخ در یک بند نوشته شود.

#قرآن_مجید

4⃣ یک بیت شعر در مورد برف بنویسید.

خوش خط و زیبا

#ادبیات_فارسی

#هنر_خوشنویسی

5⃣ رشته های ورزشی خاص زمستان که در برف و یخ انجام می شود را بنویسید . یک مورد را به دلخواه توضیح دهید.

#تربیت_بدنی

6⃣ کدام مشاغل با برف و یخ ارتباط مستقیم دارند؟لطفا آنها را بنویسید و در مورد هر کدام کمی توضیح دهید.

#تفکروپژوهش

7⃣ با موضوع #برف نقاشی بکشید.

نقاشی با موضوع #هوای_پاک

#هنر_نقاشی

8⃣ چِگالی آب بیشتر است یا برف ؟

تحقیق کنید.

پاسخ را در یک بند بنویسید.

#علوم_تجربی درس سوم

#تفکروپژوهش

9⃣ ساخت دست سازه با موضوع برف

#هنر_کاردستی

0⃣1⃣ ساخت آدم برفی ? پیشنهادی

#هنر_کاردستی

? مراقب سلامتی خود باشید‌.

? پوشیدن شال و کلاه و دستکش و لباسهای گرم فراموش نشود.

محسن نوروزی بهارستان ۱

شهرستانهای استان تهران

دیدگاهتان را بنویسید