به ترتیب نازک ترین پوسته و خمیرکره مربوط به کدام شهرهاست؟…

به ترتیب نازک ترین پوسته و خمیرکره مربوط به کدام شهرهاست؟
تهران-تهران
تبریز -ساری
ساری-شهرکرد
یزد-ساری

———————————————-

ساری_شهرکرد

———————————————-

نازک ترین پوسته همیشه مربوط به شهر های ساحلیه
گزینه ی ۳

———————————————-

سپاس
مگر ضخامت خمیر کره همه جا یکسان نیست؟

———————————————-

سپاس

———————————————-

سلام نه

———————————————-

سلام مهساجون
مثل پوسته است؟
کنار دریا و زیر دریا نازکتر؟

———————————————-

سپاس

دیدگاهتان را بنویسید