1091242663_274661

1091242663_274661

———————————————-

قابله تحسینه واین نشاَت گرفته از وجدان کاریه بالای شماست?

———————————————-

تدریس اگر فقط آموزش سطحی باشه .مجسم و ملموس نباشه هرگز بچه ها یاد نمیگیرند فقط حفظ می کنند
من هدفم آموزش به شاگردانم و ارائه تجربیاتم هست .همینو بس

———————————————-

سلام
بسیار عالی
خداقوت شما ??????

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید