1091242663_274624

1091242663_274624

———————————————-

با سلام، از نیرو سنج برای اندازه‌گیری نیرو استفاده می شود . در این سوال بجز گزینه دو، سایر گزینه ها را می توان با نیرو سنج اندازه‌گیری کرد. به نظر من صورت سوال اشتباهه و باید « نمی شود» باشه. البته این نظر من هست.

———————————————-

سلام خودم هم واسه همین به شک افتادم .ممنون زحمت کشیدید??

دیدگاهتان را بنویسید