1091242663_274396

1091242663_274396

———————————————-

سلام فقط شکل اول از سمت چپ فقط تقارن چرخشی نداره

———————————————-

اون دایره هم سه قسمت شده هم تقارن چرخشی داره

———————————————-

همکاران کسی جواب اینو لطف می کنید

———————————————-

فقط اولین شکل از سمت چپ تقارن چرخشی نداره

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید