?چگونه اعتماد به نفس را افزایش دهیم ؟ ?? از اشتباه کردن…

?چگونه اعتماد به نفس را افزایش دهیم ؟

?? از اشتباه کردن نترسیم

??اگر مي خواهيد شما را دوست بدارند، اشتباهات خود را بيش از نيكي هاي خود بگوييد. بارون ليتون

??عشق، خطاي آشكار فرد در تمايز يك آدم عادي از ديگر آدمهاي عادي است. جرج برنارد شاو

??خشم، گرفتن انتقام اشتباه ديگران از خودمان است. الكساندر پوپ

??خطاهاي ديگران را، چون خطاهاي خود تحمل كن. فنلن

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید