?چرا معلم فرزند شما بجای نمره روی عملکرد او توصيف می…

?چرا معلم فرزند شما بجای نمره روی عملکرد او توصيف می نویسد ؟

☘يكي از معلمانم به نام اليس پيچ مطالعه ي درخور توجهي روي دانش اموزان انجام داده و انها را به گروه الف و ب و ج تقسيم كرده و بعد از تصحيح روي ورقه ي گروه الف فقط يك نمره گذاشت.دانش اموز متعلق به اين دسته تمام مدت ورقه اش را اين سو و ان سو مي كرد تا اثر يك قطره چاي يا چربي كه نشان دهد ورقه ي او ديده شده روي ان پيدا كند.

☘وی گزارشي به ان زيبايي ارايه داده، ليكن اموزگارفقط به دادن نمره اكتفا كرده بود.معلم روي اوراق گروه ب علاوه بر نمره كلماتي نظير خوب، متوسط، عالي يا كارت درخورتحسين است اضافه كرد اماروي ورقه هاي گروه ج يك يادداشت گذاشت و درباره ي كار شاگرد اظهار نظر كرد.مثلانوشت تجزيه و تركيب ،جمله بندي و هجا بد بود؛ درنقطه گذاري بسيار بي توجه هستي ولي ايد ه هايي كه در ورقه ي خود بيان كردي بسيارقشنگ و قابل تحسين بود. اميد وارم بتوانم ان را هر چه بيشتر پرورش دهم. دوستدارتو معلمت ويا نوشته هميشه مرا متعجب مي كني. جمله نويسي دقت ونظم موجود در مورد موضوعي كه پيرامون ان صحبت كردي ستايش اميز بود ؛ سعي كن بيشتر كاركني، بي صبرانه منتظركارهاي بعدي توهستم.
بعد ازيك نتيجه گيري اماري پيج متوجه شد گروه الف هيچ موفقيتي دركار خود نداشته ، گروه( ب) دروضعيت خود باقي مانده و پيشرفت گروه ج قابل ملاحظه بوده است.

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید