?به دست آوردن محیط و مساحت اشکال هندسی ورد ? مثلث , مربع…

Download

?به دست آوردن محیط و مساحت اشکال هندسی ورد
? مثلث , مربع , لوزی , دایره , استوانه ,
ذورنقه , متوازی الاضلاع , کره , بیضی , مکعب , هرم , منشور , مخروط ,

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید