? تدریس فصل چهارم ریاضی ششم ابتدایی ❇️ #فصل4 : تقارن و…

? تدریس فصل چهارم ریاضی ششم ابتدایی
❇️ #فصل4 : تقارن و مختصات
#قسمت2
تدریس صفحه 64 ریاضی ششم ابتدایی
جواب سوال 2 فعالیت صفحه 64 ریاضی
جواب سوال 3 فعالیت صفحه 64 ریاضی
جواب کار در کلاس صفحه 65 ریاضی
#ریاضی #ششم_ابتدایی
?? #DriQ
مدرس : حمیده عبیری

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید