? این خنده‌دارترین چیزیه که تو یه سال اخیر دیدم:)))))))…

? این خنده‌دارترین چیزیه که تو یه سال اخیر دیدم:)))))))

@alborz_mag

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید