?? تدریس فصل چهارم ریاضی ششم ابتدایی ❇️ #فصل4 : تقارن و…

?? تدریس فصل چهارم ریاضی ششم ابتدایی
❇️ #فصل4 : تقارن و مختصات
☑️ #قسمت9
? تدریس صفحه 69 ریاضی ششم ابتدایی
جواب سوال 3 تمرین صفحه 69 ریاضی
جواب سوال 4 تمرین صفحه 69 ریاضی
جواب سوال 5 تمرین صفحه 69 ریاضی
جواب سوال 6 تمرین صفحه 69 ریاضی
#ریاضی #ششم_ابتدایی
مدرس : حمیده عبیری

دیدگاهتان را بنویسید