کسر ۶/۷ را به اعشار تبدیل کنید ????

کسر ۶/۷ را به اعشار تبدیل کنید ????

———————————————-

دوستان لطفا جواب?

———————————————-

صورت رو بر مخرج تقسیم کن

———————————————-

تقسیمش ادامه دار میشه خیلی

———————————————-

تا دو رقم اعشار کافیه

———————————————-

1134043354_253377

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید