#پ_2263 #درصد اگر عددی را9برابر و سپس ربع کنیم چند درصد…

#پ_2263

#درصد

اگر عددی را9برابر و سپس ربع کنیم چند درصد به آن اضافه شده است؟

حل:

اگر عدد اولیه را ○ فرض کنیم 9برابر آن یعنی ضرب 9در○ که می شود

9○

و دوباره ربع آن یعنی ضرب 1/4در آن که می شود
1/4×9○=9/4○

این یعنی عدد○ به عدد ○9/4 تبدیل شده است.

حال باید محاسبه کرد که ○را باچه عددی جمع کنید ○9/4 می شود؟

○+ ____=9/4○

پس طبق توضیح قبلی باید حاصل

9/○-○

را یافت.
اگر با○ مشکل دارید ○را کنار بگذارید. دقت کنید که با کنار گذاشتن ○ عدد1 جای آن می آید.
9/4-1=9/4-4/4=5/4

اما سوال به درصد خواسته است که با یک تناسب ساده داریم

5/4 = □/100

چون
100÷4=25

یا

4×25=100

پس

5×25=125

یعنی به عدد اولیه125درصد آن را اضافه کنید عددی که بدست می آید 9/4 برابر عدد اولیه است.

125درصد یعنی

125/100=1.25

《امانتدار باشیم 》

@riazieducation96

@mahdiahmadileedari

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید