همکارا سوال سه رو لطف میکنید توضیح بدید

همکارا سوال سه رو لطف میکنید توضیح بدید

———————————————-

1139485125_289142

———————————————-

شما تعداد،مربع های،طول و عرض،و بشمار
طول=۴ویک دوم
ع ض=سه و یک دوم
حالا طول ×عرض
یا ازروش،مساحتی،

———————————————-

سپاس

———————————————-

1139485125_289148

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید