میشه جواب رو بدید

میشه جواب رو بدید

———————————————-

1/8×4/5=7/10 7/10×0/5=3/55

———————————————-

(4.5+1.8)×2=12.6

12.6×0.5=6.3

———————————————-

1134043354_253089

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید