معکوس عدد یک برام سوال بود بیشتر

معکوس عدد یک برام سوال بود بیشتر

———————————————-

همون یک یکم
در مورد اعداد مخلوط هم تبدیل به کسر بفرمایید بعد جای صورت مخرج رو عوض کنید

———————————————-

همه ی اعدا غیر از صفر معکوس هستن،،؟؟؟؟

———————————————-

بله

———————————————-

بلی

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید