قول دادم هرجا که دیدمت به روی خودم نیاورم، اصلا اسمت که…

قول دادم هرجا که دیدمت
به روی خودم نیاورم،
اصلا اسمت که آمد خودم را به
کوچه ی علی چپ بزنم
و بی خیال رد شوم درست مثل یک غریبه!
هوایت که به سرم زد بلند شوم و بی هوا
تا جایی که امکان دارد بروم؛
اما امان از وقتی که پاهایم فرمانبر دل شوند
و مرا به جایی که نباید ببرند،
به کوچه پس کوچه هایی که زمانی باتو
و عمری با یادت قدم زده ام
“جایی که بعد از تو بن بست عشق نام گرفت”

پروانه حسینی

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید