قسمت الف کجا نوشتید

قسمت الف کجا نوشتید

———————————————-

اولی الف هست تناسب دوم جواب بهست

———————————————-

مگه نگفته ۱۶ درصد زمین کشاورزی است

———————————————-

اره جدول تناسبا درسته فقط جابجا هست اره

———————————————-

بله

———————————————-

ممنون

———————————————-

ببینید یه چیز دیگه پوشش جنگلی میشه ۸۴درصد

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید