فیش زدن ولی حقوق هنوز ندادن

فیش زدن ولی حقوق هنوز ندادن

———————————————-

شما دیدین فیشو ؟؟

———————————————-

بله ولی اینقدر کسورات کسر کردن بیشتر از ۴۰۰

———————————————-

دیگه زورشون فقط به ما میرسه

———————————————-

دقیقا کلا هر چی اضافه شده بود به طریقی کم کردن

———————————————-

خدا عاقلشون ڪنه

———————————————-

آمین?

———————————————-

از شما هم ممنونم بابت پاسخ تون ???

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید