علی با یک سوم پولش یک کفش خرید وباسه چهارم باقیمانده پولش…

علی با یک سوم پولش یک کفش خرید وباسه چهارم باقیمانده پولش یک کتاب خرید.اگه ۶۰۰۰ پول برایش باقی مانده باشد.کل پول او چقدر بوده

———————————————-

1091242663_274508

———————————————-

بی زحمت این رو سریع برام میگید جواب رو ۳۶۰۰۰ به دست آوردم خواستم مطمئن بشم درسته؟

———————————————-

تشکر

———————————————-

??

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید