عشق یعنی: یکی بیاید و خاطره ی خوبت شود هرچند کوتاه و…

عشق یعنی:
یکی بیاید و خاطره ی خوبت شود
هرچند کوتاه و مختصر؛
ولی بیاید و دلت با دیدنش غنج برود
یکی که تا ابد حتی فکرش
سردی روزگارت را گرم کند،
یکی که هربار بعد از
اشک و خنده و حسرت
با خود بگویی : می ارزید؛
لحظه های داشتنش به یک عمر
دلتنگی می ارزید!
شما بگویید دیوانگی
اما من می گویم عشق’
عشق باید باشد
تا زندگی رنگ بگیرد
و شعر از رونق نیفتد
آنقدر شدیدکه اگر
صدبار هم متولد شوی
باز عاشق تر از قبل او را انتخاب کنی!

پروانه حسینی

———————————————-

????

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید