عزیزان لطفا راهنمایی میفرمایید???

عزیزان لطفا راهنمایی میفرمایید???

———————————————-

محیط رو اینجااز شما میخواد کاری به 50 س عرضش نداریم

———————————————-

گزینه ب

———————————————-

اینجا نمونه اش تو کتاب و گام به گام هست پس راه حل اینا اشتباه؟

———————————————-

نه

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید