سلام پاسخ رو لطف می کنید؟

سلام پاسخ رو لطف می کنید؟

———————————————-

سلام . اختلاف تولید گندم و برنج میشه ۲۴۰۰۰ پس جدول تناسب ۳ ردیفه تشکیل می دهیم و ردیف سوم اختلاف میشه
۱ ○ —–> ۶۰۰
۵ □ —–> ۳۰ ۰۰۰
۴ ۲۴ ۰۰۰
×۶۰۰

———————————————-

تشکر همکار عزیز

دیدگاهتان را بنویسید