سلام مخالف هوشیار چه کلمه هایی است

سلام مخالف هوشیار چه کلمه هایی است

———————————————-

نبود

———————————————-

1139485125_289146

———————————————-

ممنون

———————————————-

1139485125_289153

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید