سلام جواب ایناروبگیدبیزحمت؟

سلام جواب ایناروبگیدبیزحمت؟

———————————————-

دانش آموزی شما؟

———————————————-

سلام همکارم بزرگوار

———————————————-

من سوالاروازکانال گرفتم براشاگرداالان جوابوندارم فک کنم بعضیاش مفهومیه وبعضیاشم داخل کتاب نی فک کنم؟

———————————————-

؟؟؟

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید