سلام بیت زین گفته، سعادت تو جویم پس یاد بگیر، هرچه گویم…

سلام
بیت

زین گفته، سعادت تو جویم
پس یاد بگیر، هرچه گویم

چند جمله است؟

———————————————-

۴جمله

———————————————-

جویم وبگیر وگویم سه جمله

———————————————-

پس گفت جزو جمله نمیشه اینجا

———————————————-

به نظر من نمیشه

———————————————-

گفت فرق،داره بزرگوار
گفت یک جمله است او گفت

———————————————-

اینجا میگه
ازاین گفته سعادت ترا حستجو می کنم
پس،بیاحوز هر چه می گویم

———————————————-

گفته، با گفت چه فرقی داره؟

———————————————-

استاده گفته خیلی،تفاوت دارد،
گفته معنی،سخن کسی،را میدهد

———————————————-

چقدر تفاوت داره؟
چرا ؟

———————————————-

گفته صفت مفعولی است

———————————————-

سخنانی که من می گویم موجب
سعادت توست
پس به سخنان من گوش کن

———————————————-

مگه صفت کنار اسم نمیاد. مگه نباید، صفت، موصوف داشته باشه؟
اگر صفت مفعولی است، موصوف آن چیست؟

———————————————-

استاد،شما تعداد جمله پرسیدید،خوب سه جمله دیگه?

———————————————-

خود گفته صفت است

اگر کلمه ای جلوی آ ن بیاد موصوف است

———————————————-

همون کلمه، لطف می فرمایید؟

———————————————-

گفته از لحاظ مقوله یا نوع صفت مفعولی است ، در جمله ای که شما به آن استناد کرده اید نقش متمم را می پذیرد زیرا صفت است و جانشین اسم شده است
ز: حرف اضافه
این : صفت اشاره
گفته : متمم است و
کلا
۳ فعل دارد و ۳ جمله محسوب می شود.

———————————————-

??

———————————————-

ممنونم استاد،???

———————————————-

لطف دارید. ممنونم

———————————————-

احسنت استاد?

———————————————-

خواهش می کنم

———————————————-

چرا صفت مفعولی، با اینکه صفت، است نقش گرفته است؟
مگه نباید، موصوفش، نقش بگیره؟؟؟

———————————————-

استاد،صفت مفعولی جانشین اسم شده
همانطور که استاد،بزرگوار جناب عبداللهی توضیح دادند?

———————————————-

استاد،درست گفتم??

———————————————-

لطفا، همون اسمی که این صفت، جانشینش شده، می فرمایید چی بوده؟

———————————————-

استاد،ارجمند،من رشته ام ادبیات نیست اما مطالعه زیاد،دارم شما پاسخ را بفرمایید
شما سوال را تعداد،جمله پرسیدید‌در حد،دانشم پاسخ دادم
لطف کنید،پاسخو کامل بفرمایید?

———————————————-

سپاس از شما
گروه فاخر
پاسخگویی به جا و شایسته
خداوند شما را برای عزیزانتون حفظ بفرماید
تلاشهای شما شایسته ی والاترین ستایشهاست

———————————————-

ممنونم استاد،وجود،اساتیدی،چون شما گروه را فاخر کرده است بزرگوار?

———————————————-

استاد،میشه لطفا خودتون پاسخ سوالتونو بفرمایید?

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید