دوست داشتن تو شبیه آخرین چکّه ی آبی است که مسافر مانده در…

دوست داشتن تو
شبیه آخرین چکّه ی آبی است
که مسافر مانده در بیابان را به آبادی می رساند

شبیه آخرین کبریت یک کوهنورد گم کرده راه در لبه ی پرتگاه دور و سرد

شبیه جُستن کوره راهی در جنگل
و دست انداختن به آخرین تکه تخته ای که موج ها می آورند

شبیه شعری است
در حاشیه ی کتابی کهنه
به دست خطی آشنا…

ببین:
عشق ته ته ته تاب من است
وقتی که بی تاب تواَم…

???

———————————————-

??

———————————————-

1139485125_289053

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید