دوستان باد بهاری چه نوع ترکیبیه

دوستان باد بهاری چه نوع ترکیبیه

———————————————-

ترکیب وصفی

———————————————-

اضافی

———————————————-

باد بهاری :تر بهش اضافه کنید اگه معنی داد میشه صفت ولی اگه معنی نداد اضافی

چون باد بهاری تر معنی نمیده پس ترکیب اضافی هست

———————————————-

همین روش رو بگید کافیه.
چون همکاران 4 الی 5 روش میگن و دانش آموز نمیفهمه

———————————————-

ترکیب اضافی

———————————————-

اگه نظر استادان ازجمله استاد چیزفهم رو هم مطالعه بفرمایید ،نوشتن وصفی هست.

———————————————-

باد بهاری….ترکیب وصفی
اسم+ی= صفت
بهار+ی=صفت

———————————————-

????

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید