تعداد دختر به پسر 3 به 4 است.اگر پسران 70 تا بیشتر از…

تعداد دختر به پسر 3 به 4 است.اگر پسران 70 تا بیشتر از دخترا باشند تعداد دختر وپسر چقدر است

———————————————-

4 ?️=280
3 ?️210
1 70

———————————————-

???

———————————————-

این مسئله با اختلاف نسبت حل میشه یعنی چهار منهای ۳ میشود یک پس یک را در مقابل ۷۰ قرار میدهیم پس چهار ×۷۰ میشود ۲۸۰وسه×۷۰ میشود ۲۱۰ و اختلاف انها ۷۰است

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید