بله یک ماه هم مقرری ماه اول کم میشه

بله یک ماه هم مقرری ماه اول کم میشه

———————————————-

بله مهر میره دیون ولی سه ماه دیگه رو باید با حقوق دی ظاهرا بریزن

———————————————-

مقرری ماه اول + ۴۰۰ کسورات

———————————————-

دقیقا

———————————————-

اووووه

———————————————-

دیون نیست مقرری ماه اول بحساب صندوق بازنشستگیه

———————————————-

اهان مثل افزایش اول سال هستش؟؟؟

———————————————-

بله

———————————————-

سپاسگزارم بزرگوار از پاسخ گویی تان روزتون خوش???

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید