بعضی از همکاران. وخود بنده اطلاعات ریاضی مون در سطح پایین…

بعضی از همکاران. وخود بنده اطلاعات ریاضی مون در سطح پایین هست. چون رشته دانشگاهی مون نیست. نیاز به لجبازی نیست. همه از هم یاد میگیربم. اساتید بزرگواری که دانسته های خوب در زمینه ریاضی دارند. لطفا به ما هم کمک کنین. علت عقب ماندگی ومشکلات مون از همین غرور بیجا ولجبازی هامون هست.

———————————————-

????

———————————————-

?????

———————————————-

یتبنلبببمبین

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید