Mahsa Hosseini: آموزش انواع زاویه و احتمال در ریاضی با…

Mahsa Hosseini:
آموزش انواع زاویه و احتمال در ریاضی با استفاده از انگشتان✋

انگشت شصت و اشاره را به صورت زاویه راست یا تند یا باز میتوانند باز کنند و با چسباندن دو دست زاویه نیم صفحه درست میشه یا با دو دست زاویه راست را با دو انگشت بسازند و از پهلو به هم متصل کنند .

در احتمالات
انگشت وسط احتمال برابر ۲ انگشت سمت راست و دو انگشت سمت راست
احتمال کمتر انگشت دوم و کوچک
احتمال بیشتر انگشت اشاره
احتمال حتم انگشت شصت
به طور حتم اتفاق نمی افتد انگشتان جمع یعنی صفر
#ریاضی

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید