1139485125_288802

1139485125_288802

———————————————-

0/20<0/21<0/22<0/23<0/30 ———————————————- سه تا خواستیدوگرنه بیشتر هم میشه ———————————————- بی شماره عدد بینشونه ———————————————- چرا بیشمار؟ ———————————————- میشه براش صدم و هزارم و .. اضافه کرد

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید