1134043354_252759

1134043354_252759

———————————————-

کسی نبود جواب سوال ۹توصیح بده ایا وقتی برگ خواسته میلی متر وبرگ خواسته ن صفحه کتاب پس راحلش فرق داره

———————————————-

۳/۴۰۰÷۱۰۹=/۰۳۱

———————————————-

آره صفحه فرق میکنه….دوبرابر میشه
برگ داده ،برگ هم خواسته
میلی متر داده،میلی متر هم میخواد

———————————————-

تشکر

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید