1134043354_252443

1134043354_252443

———————————————-

کسی میدونه راه حل این رو

———————————————-

1134043354_252586

———————————————-

لطف کردی ممنون

———————————————-

سلام خواهش میکنم،زکات علم نشر آن است

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید