1062046817_71077

1062046817_71077

———————————————-

1062046817_71097

———————————————-

1062046817_71109

———————————————-

سلام خانم اروج پور در جدول تناسب در قسمت نسبتها به جای چهار نباید ۸ بنویسیم.

———————————————-

درسته، بر دو تقسیم کردم

دیدگاهتان را بنویسید