همه مردم سعی می کنند به تو بگویند که دیگران تمام فرصت های…

همه مردم سعی می کنند به تو بگویند که دیگران تمام فرصت های عالی را روی هوا زده اند و برده اند. اما در واقع،دنیا در هر لحظه تغییر میکند و فرصت هایی تازه از هر طرف سر برمی آورد، که شامل حال تو هم می شود .

———————————————-

?بسیار عالیست همکار واستاد بزرگوارم .

———————————————-

1062046817_71064

———————————————-

???

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید