مجموع طول و عرض. رو نوشتم

مجموع طول و عرض. رو نوشتم

———————————————-

مس اونوقت باید در پشت نویسی مجموع طول و عرض می نوشتین

———————————————-

بله، چون در مساله. محیط داده بود در بیرون نویسی از محیط استفاده کردم. مجددا 80 رو هم نوشتم

———————————————-

به نظرم اونقت برای دانش آموز ملموس نمی شه

———————————————-

درسته برای همکارم محترم خواستم بیرون نویسی محیط. رو متوجه بشن

———————————————-

موفق باشین.

———————————————-

تشکر از عنایت شما استاد بزرگوارم

———————————————-

????

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید