سلام لطفا سوال ۳و۴را پاسخ بدید

سلام لطفا سوال ۳و۴را پاسخ بدید

———————————————-

سه هر دو مورد. غ

———————————————-

مفرد، اژدها_یزدان و جمع، دیوان ومردمان

———————————————-

سوال ۴هردومورداشتباهه

———————————————-

سوال 3

———————————————-

بله ۳

———————————————-

ممنونم

———————————————-

ممنونم

———————————————-

ممنونم

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید