سلام صبح روز جمعه بخیر میشه جواب سوال زیر رو بگید دوچرخ…

سلام صبح روز جمعه بخیر
میشه جواب سوال زیر رو بگید
دوچرخ بایک تسمه به هم مربوط شده اند. محیط چرخ کوچک0/56 متر و محیط چرخ بزرگ 1/4 متر است.
اگر چرخ کوچک در هر دقیقه ۱۰۰ دور بچرخد چرخ بزرگ در هر دقیقه چند دور می زند؟

———————————————-

شما مدرسه تون کجاست

———————————————-

آذربایجان

———————————————-

سلام صبح شما هم بخیر

محیط چرخ کوچک × تعداد دور چرخ کوچک= محیط چرخ بزرگ×تعداد دور چرخ بزرگ

0.ّ56×100=1.4×◾️

———————————————-

درستِ درسته???????

———————————————-

1134043354_252700

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید