رابطه شماره و جمله را در سوال۴ میشه بگید؟

رابطه شماره و جمله را در سوال۴ میشه بگید؟

———————————————-

سلام این رو دیروز حل کردم توی گروه
گزینه های داده شده اشتباه هستن

———————————————-

(n+3)(n+4)
—————- -1
2

(1+3)(1+4)
—————– -1=9
2

(2+3)(2+4)
—————– -1=14
2

(3+3)(3+4)
—————- -1=20
2

…..

جمله 22 ام:

(22+3)(22+4)
—————- -1=324
2

جمله 31 ام:

(31+3)(31+4)
——————- -1=594
2

اختلاف
594-324=270✔️

———————————————-

گزینه ها مهم نیس فقط رابطه را میخوام

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید