بیانیه حزب اعتماد ملی: در صورت تداوم شرایط جاری، امکان…

بیانیه حزب اعتماد ملی: در صورت تداوم شرایط جاری، امکان مشارکت فعال برای حزب اعتماد ملی وجود نخواهد داشت

?به صاحبان و سرمستان قدرت اعلام می‌کنیم که با اتخاذ سیاست‌های کثرت‌گرایانه و دست برداشتن از مواضع انحصارطلبانه، سرنوشت کشور و زندگی مردم عزیز ایران را در مواجهه با خطرات پیش رو مصون نگه دارند، هرچند به کاهش و تعدیل قدرت آنان منتهی شود.

?با وضعیت کنونی، که شورای نگهبان به مثابه یک حزب تمام عمل می کند امکان حل مشکل برای تحقق مشارکت حداکثری وجود ندارد مگر به شیوه ای که رهبران اقتدار گرا در نظام های سیاسی خود عمل می کردند و می کنند ، که نمونه آن را در خاورمیانه و کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین داشتیم و داریم.

?در صورت تداوم شرایط جاری، امکان مشارکت فعال برای حزب اعتماد ملی وجود نخواهد داشت.

حزب اعتماد ملی/ ۲۶ دی ۹۸

———————————————-

اعتماد ملی کیه آخع مملکت رو اونا به این روز انداختن

———————————————-

این ششمی هستش؟

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید