امروز دلم برایت یک جور عجیبی تنگ شده شنیدنت کافی نیست…

امروز دلم برایت یک جور عجیبی تنگ شده
شنیدنت کافی نیست
انگشت هایم ،دست هایت را میخواهند
و چشم هایم زل زدن به نگاهت را …
نمیدانم؟!!
تو کافه دوست داری یا کنار دریا !؟
جاده های جنگلی را می پسندی یا سکوت کویر ؟!
اصلا فرقی نمیکند هر جا تو گفتی
دلم یک قدم زدن جانانه می خواد کنار شانه هایت ..
و بعد یک استراحت کوتاه
که برایت چای و لبخند دم کنم و نان ِداغ و عطر ریحان بیاورم
که تو بخندی ،،دلت بهار شود و هوایت بهشت..‌
و من واژه به واژه
بودنت را شعر کنم /.
???

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید