آن‌کس که کار می‌کند حق زندگی دارد و آن‌کس که حاصل کار و…

آن‌کس که کار می‌کند حق زندگی دارد
و آن‌کس که حاصل کار و زحمت دیگران را صاحب می‌شود و به عیش و عشرت می‌پردازد، باید نابود شود. اگر نان هست، همه باید بخورند و اگر نیست، همه باید گرسنه بمانند و همه باید بکوشند تا نان به دست آید. اگر آسایش و خوشبختی هست، برای همه باید باشد و اگر نیست برای هیچکس نمی‌تواند باشد.

?صمد بهرنگی
─┅─═ঊঈ ? ঊঈ═─┅─

دیدگاهتان را بنویسید