1091242663_274038

1091242663_274038

———————————————-

دوستان سوال ۲ را میشه حل کنید

———————————————-

5 ?️=5×25
3 ?️3×25
2 50
50اختلافه از تناسب،استفاده شده

———————————————-

میشه ببخشید واضح تر توضیح بدید??

———————————————-

اختلاف نسبت ها و ۵۰جلوی اون و پاسخ

———————————————-

باید از راه جدول تناسب اختلاف بدست اورید
شما جمع کردبن

———————————————-

ببینید اختلافو??

———————————————-

۵ از کجا اوردید؟

———————————————-

عزیزم مگه نگفته نسبت ۵به ۳

———————————————-

نه گفته ۳ به ۴

———————————————-

درست شد

———————————————-

???

———————————————-

سپاس??

———————————————-

1091242663_274064

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید