1091242663_273891

1091242663_273891

———————————————-

دقیقا ما هم با همکارانمون به ۵نفر توافق،کردیم

———————————————-

من باشما حرفی ندارم

———————————————-

منم ندارم ولی،رفتار شما بزرگوار قشنگ نبوده همین

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید