?پروردگارا.. ❄️ به ما دلی پرمهر ?زبانی نرم و نیتی ❄️خیر…

?پروردگارا..
❄️ به ما دلی پرمهر
?زبانی نرم و نیتی
❄️خیر عطا فرما
?تا در پناه امن تو
❄️موجب آرامش
?در زندگی خود و
❄️دیگران باشیم

شبتون بخیر ?
فرداتون پراز آرامش ❄️

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید